[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/2222_1.jpg","title":"BA\u015eKAN YILMAZ, S\u00d6Z\u00dcN\u00dc TUTUYOR","entry_date":"\u015eubat 07, 2018 - 2:59:00","haber_content":"

BA\u015eKAN YILMAZ, S\u00d6Z\u00dcN\u00dc TUTUYOR<\/p>

YATIRIMLAR TAKD\u0130R G\u00d6R\u00dcYOR ,YAYA ULA\u015eIMI NEFES ALACAK<\/p>

CADDE \u015eEK\u0130LLENMEYE BA\u015eLADI<\/p>

<\/p>

Hayata ge\u00e7irdi\u011fi yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve planlanan projeleri ile Ordu ilinin geli\u015fim ve de\u011fi\u015fiminde \u00f6nemli rol \u00fcstlenen Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, Yayala\u015ft\u0131rma Projesi kapsam\u0131nda Alt\u0131nordu il\u00e7esinde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda \u00f6nemli bir mesafe ald\u0131. Ba\u015fkan Enver Y\u0131lmaz, S\u00fcleyman Felek Caddesi ile K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 mevkiinde devam eden de\u011fi\u015fim ve d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesiyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cB\u00fcy\u00fck\u015fehir olarak, kentimizin yaya ve ara\u00e7 trafi\u011finde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ula\u015f\u0131m sorunlar\u0131na bir bir el att\u0131k. Hizmetlerimiz hem\u015fehrilerimizden takdir g\u00f6r\u00fcyor\u201c dedi. <\/p>

BA\u015eKAN YILMAZ, S\u00d6Z\u00dcN\u00dc TUTUYOR<\/p>

Ula\u015f\u0131mdan \u00e7\u00f6pe ve altyap\u0131dan spora kadar y\u00fczlerce projeye imza atan Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, \u00f6zellikte kent ya\u015fam\u0131n\u0131n en \u00f6nemli sorunlar\u0131ndan biri olan yaya ula\u015f\u0131m\u0131 ve meydanlar konusunda da y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar ile takdir topluyor. Ba\u015fkan Y\u0131lmaz g\u00f6reve gelmesinin hemen ard\u0131ndan, \u201cS\u00fcleyman Felek Caddemizi ara\u00e7 trafi\u011fine kapataca\u011f\u0131z\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. Bunun \u00fczerine B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesince Yayala\u015ft\u0131rma Projesi kapsam\u0131nda, S\u00fcleyman Felek Caddesi ile Z\u00fcbeyde Han\u0131m Caddesi\u2019nin bir k\u0131sm\u0131 ara\u00e7 trafi\u011fine kapat\u0131lm\u0131\u015f ve K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Meydan Projesi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na da start verilmi\u015fti.<\/p>

ULA\u015eIM SORUNLARI K\u00d6KTEN \u00c7\u00d6Z\u00dcL\u00dcYOR<\/p>

\u00c7al\u0131\u015fmalarda \u00f6nemli mesafe alan B\u00fcy\u00fck\u015fehir, proje d\u00e2hilinde S\u00fcleyman Felek Caddesi\u2019nde zemin ve d\u0131\u015f cephe iyile\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor. Ba\u015fkan Enver Y\u0131lmaz yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cB\u00fcy\u00fck\u015fehir olarak, kentimizin yaya ve ara\u00e7 trafi\u011finde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ula\u015f\u0131m sorunlar\u0131na tek tek el att\u0131k. Toplu ula\u015f\u0131mda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz modern d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmle birlikte karma\u015f\u0131k bir yap\u0131da olan ula\u015f\u0131m sorununu \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturmu\u015f olduk. Yaya ula\u015f\u0131m\u0131nda ise \u00f6nemli arterlerden biri olan S\u00fcleyman Felek Caddesi ile Z\u00fcbeyde Han\u0131m Caddesi\u2019nin bir k\u0131sm\u0131nda ise zeminde ta\u015f kaplama, d\u0131\u015f cephelerde mantolama ve boyama i\u015fleri devam ediyor\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

K\u00d6PR\u00dcBA\u015eI ORTAK YA\u015eAM ALANI OLUYOR<\/p>

K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Meydan Projesi\u2019nde de aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini belirten Ba\u015fkan Y\u0131lmaz, \u201cK\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 mevkiinde k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn her iki taraf\u0131nda derenin \u00fczeri kapat\u0131lacak. K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Camii\u2019nin d\u00e2hil olaca\u011f\u0131 bu alanda, yeni bir \u00e7evre d\u00fczenlemesi yaparak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in ortak ya\u015fam alan\u0131 olu\u015fturuyoruz. Her iki proje birbirini tamamlayacak \u015fekilde ilerleyecek ve \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z tamamland\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ok g\u00fczel bir ya\u015fam alan\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak. Y\u00fcr\u00fct\u00fclen proje do\u011frultusunda fore kaz\u0131k i\u015fi tamamlanm\u0131\u015f olup, demir kal\u0131p ve ba\u015fl\u0131k kiri\u015flerinin son k\u0131r\u0131m i\u015fleri ise devam ediyor. Hizmetlerimiz hem\u015fehrilerimizden takdir g\u00f6r\u00fcyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"Hayata ge\u00e7irdi\u011fi yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve planlanan projeleri ile Ordu ilinin geli\u015fim ve de\u011fi\u015fiminde \u00f6nemli rol \u00fcstlenen Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, Yayala\u015ft\u0131rma Projesi kapsam\u0131nda Alt\u0131nordu il\u00e7esinde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda \u00f6nemli bir mesafe ald\u0131. Ba\u015fkan Enver Y\u0131lmaz, S\u00fcleyman Felek Caddesi ile K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 mevkiinde devam eden de\u011fi\u015fim ve d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesiyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cB\u00fcy\u00fck\u015fehir olarak, kentimizin yaya ve ara\u00e7 trafi\u011finde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ula\u015f\u0131m sorunlar\u0131na bir bir el att\u0131k. Hizmetlerimiz hem\u015fehrilerimizden takdir g\u00f6r\u00fcyor\u201c dedi.","prev_link":"http://www.akpartiordu.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdoganin-orduya-gelis-tarihi-24-mart-olarak\/35933","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bakan-kurtulmusarakanli-kardeslerimizin-hicreti-hz.peygamberin-hicreti-gibi\/35912\/52","haber_url":"http://www.akpartiordu.org.tr\/tr\/haber\/bakan-kurtulmusarakanli-kardeslerimizin-hicreti-hz.peygamberin-hicreti-gibi\/35912"}]