[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/10_ocak_man\u015fet.jpg","title":"BA\u015eKAN ENVER YILMAZ, \u201c10 OCAK \u00c7ALI\u015eAN GAZETEC\u0130LER G\u00dcN\u00dc\u2019N\u00dc KUTLUYORUM\u201d","entry_date":"Ocak 10, 2018 - 11:13:00","haber_content":"

BA\u015eKAN ENVER YILMAZ,<\/p>

\u201c10 OCAK \u00c7ALI\u015eAN GAZETEC\u0130LER G\u00dcN\u00dc\u2019N\u00dc KUTLUYORUM\u201d<\/p>

Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Enver Y\u0131lmaz, “10 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc” m\u00fcnasebetiyle mesaj yay\u0131nlad\u0131.<\/p>

<\/p>

Ba\u015fkan Y\u0131lmaz mesaj\u0131nda, \u201cMesai arkada\u015f\u0131 olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz ve zorlu \u015fartlar alt\u0131nda fedak\u00e2rca \u00e7al\u0131\u015farak halk\u0131 do\u011fru ve tarafs\u0131z bir \u015fekilde bilgilendiren t\u00fcm gazetecilerimizin g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutluyorum\u201d diyerek \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015flere yer verdi: <\/p>

Demokrasimizin temel yap\u0131 ta\u015flar\u0131ndan olan gazetecilerimiz, mesai mefhumu g\u00f6zetmeksizin fedak\u00e2rca \u00e7al\u0131\u015farak kamuoyunu her zaman do\u011fru ve h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde bilgilendirmekte ve olaylar\u0131 tarafs\u0131z bir \u015fekilde halk\u0131m\u0131za aktararak, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n zaman\u0131nda ve eksiksiz bilgi almas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>

\u015eunu \u00e7ok iyi biliyoruz ki i\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu g\u00fczel vatan\u0131n geli\u015fmesi ve kalk\u0131nmas\u0131nda, halk\u0131m\u0131z\u0131n bilin\u00e7lendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin olu\u015fturulmas\u0131nda bas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 vard\u0131r. Ayr\u0131ca ilimizin k\u00fclt\u00fcrel, sosyal, turistik ve ekonomik geli\u015fiminde etkin bir rol \u00fcstlenmekte olan gazeteci arkada\u015flar\u0131m\u0131zla birlikte ayn\u0131 hedef do\u011frultusunda, sadece ve sadece ortak payda\u015f\u0131m\u0131z olan bu nadide kenti gelece\u011fe yine birlikte ta\u015f\u0131maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in de ayr\u0131ca mutluyuz.<\/p>

Zorlu ve y\u0131prat\u0131c\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131na ra\u011fmen, g\u00f6revlerini tarafs\u0131z, objektif ve bas\u0131n ahl\u00e2k kurallar\u0131na ba\u011fl\u0131 bir \u015fekilde yerine getiren ulusal ve yerel bas\u0131n\u0131m\u0131z\u0131n \u201810 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc\u2019n\u00fc tebrik ediyor ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum.<\/p>","haber_excerpt":"Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Enver Y\u0131lmaz, \"10 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc\" m\u00fcnasebetiyle mesaj yay\u0131nlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartiordu.org.tr\/tr\/haber\/milletvekilimiz-oktay-canakin-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-mesaji\/35516","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-yilmaz-ordunun-makus-talihini-degistirdik\/35506\/52","haber_url":"http://www.akpartiordu.org.tr\/tr\/haber\/baskan-yilmaz-ordunun-makus-talihini-degistirdik\/35506"}]